تولید کربنات کلسیم صنعتی

عناوین این مطلب...

تولید کربنات کلسیم رسوبیتشریح کلی روش کربناسیونکلسیناسیون سنگ آهک هیدراته کردن و تصفیه شیر آهکروشهای هیدارته کردنالف) فرآیند هیدراته کردن طبیعی (خشک) (Process Hydration Normal)ب) فرآیند هیدراته کردن تحت فشار (Process Hydration Pressure)ج) هیدراته کردن آهک به روش ترکشی (Slaking)کربناته کردن (Carbonation)خشک و آسیا کردنبررسی های مختلف برای رسیدن به درجه خلوص بالاتربررسی تغییرات غلظت شیر آهک:بررسی تغییرات دما:بررسی تغییرات فشار:استفاده از ساکاروز به عنوان یک عامل پخش کننده:فرآیند تولید محصول کربنات کلسیم رسوبیالف) روش اثر هیدروکسید کلسیم بر بی کربنات سدیمب) اثر کلرور آمونیوم بر هیدروکسید کلسیم و سپس واکنش کربنات سدیم با کلرور کلسیم حاصل از واکنش:ج) اثر کربنات آمونیوم بر نیترات کلسیم :د) اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز CO2:تولید کربنات کلسیم صنعتی

تولید کربنات کلسیم صنعتی از مراحل خاصی پیروی می کند که در این مطلب به آن اشاره می کنیم . کارخانه تولید پودر کربنات کلسیم آروشا ، تولید کننده برتر پودر های معدنی میکرونیزه با گرید صادراتی تامین پودر کربنات کلسیم بسیاری از صنایع کشور را برعهده دارد .

تولید کربنات کلسیم صنعتی

تولید کربنات کلسیم رسوبی

کربنات کلسیم رسوبی درواقع کربنات کلسیمی است که به شیوه های شیمیایی و با خلوص بالا تولید می گردد.
به همین دلیل به آن کربنات کلسیم سنتزی نیز می گویند .
این محصول یکی از مواد پر مصرف درصنایع غذایی و دارویی می باشد .
روش های زیادی برای تولید کربنات کلسیم ازمنابع مختلف در متون شیمی و مهندسی شیمی گزارش شده است.
اما روش متداول پیشنهادی کارخانه پودر سنگ آروشا ، تولید کربنات کلسیم رسوبی با استفاده از دانش گاز دی اکسید کربن در شیر آهک می باشد.
بر پایه این روش و جهت دستیابی به دانش فنی تولید کربنات کلسیم در ایران پارامترهای مختلف مانند غلظت شیر اهک، دما ، فشار و زمان واکنش …. مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از حصول شرایط بهینه، از ساکاروز (sucrose ) به عنوان یک عامل پراکنده کننده (agent dispersing) و حذف کننده ناخالصی ها استفاده شده است.
اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز CO2 به شیوه کربناسیون (Carbonation ) معروف است که در آن ذرات هم اندازه و متحدالشکل با درجه خلوص بالا تولید می شود.

  کربنات کلسیم مخصوص روشور

تشریح کلی روش کربناسیون

مراحل تولید در این روش شامل بخش های زیر است:
۱-کلسینه کردن سنگ آهک

CaCO 3 ==>  CaO + CO2

۲ -تصفیه گاز CO2 حاصل

۳- هیدراته کردن و تصفیه شیرآهک

 ۲( CaO + H2O ==> Ca (OH

۴- کربناته کردن

Ca(oh)2 + Co2 ==> CaCo3 + H2o

۵ -خشک و آسیا کردن

  نمایندگی فروش پودر کربنات کلسیم کارتن سازی در مشهد

کلسیناسیون سنگ آهک

سنگ آهک پس از خردایش اولیه برای عمل کلسیناسیون وارد کوره می شود.
واحد خردایش باید به صورتی تنظیم و طراحی شود که نرمه در ورودی کوره به حداقل رسانده شود.

CaCO3 ==> CaO + CO2

معمولا در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد فشار جزئی گاز CO2  در سنگ آهک با فشار محیط برابر شده و گاز CO2 از سنگ آهک خارج می شود .
در طراحی واحد کلسیناسیون پارامترهای موثر عبارتند از: دانه بندی ورودی، دمای کوره، زمان ماند در کوره و فشار محیط
کوره های متنوعی برای کلسیناسیون سنگ آهک استفاده می شود:
– کوره افقی دوار برای تولید آهک فعال – کوره های عمودی تولید آهک فعال

  کربنات کلسیم معدنی و رسوبی

 هیدراته کردن و تصفیه شیر آهک

در این مرحله واکنش زیر شکل می گیرد :

 ۲( CaO + H2O ==> Ca (OH

آهک فعال تمایل زیادی برای واکنش با آب دارد.
گرمای زیادی در حین واکنش آزاد می شود. در استاندارد ۱۱۰-C آمریکا به روشی برای تعیین درجه فعالیت آهک (CaO) در واکنش با آب اشاره شده است که از پارامترهای مهم در طراحی این فرآیند می باشد.
روش ها و دستگاه های مختلفی برای هیدراته کردن آهک وجود دارد که به خلوص شیمیایی آهک فعال، دانه بندی اولیه آن، درجه فعالیت آهک و احتیاجاتی که برای محصول نهایی وجود دارد، وابسته می باشد.

[aparat id=”yVYnh”]

روشهای هیدارته کردن

الف) فرآیند هیدراته کردن طبیعی (خشک) (Process Hydration Normal)

در این روش نسبت آب و آهک را به صورتی تنظیم می کنند که دمای آب در فشار اتمسفر به حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد در هنگام واکنش برسد.
مزیت این روش درصد بسیار کم آب در محصول است که فرآیند تغلیظ و فیلتر کردن را راحتتر می کند
این معمولا وقتی استفاده می شود که خوراک آهک پخته درجه فعالیت کمی دارد یا محصول با ظرفیت انبساط کم خواسته شده باشد.
محصول این روش به آهک هیدراته نوع N معروف است.

ب) فرآیند هیدراته کردن تحت فشار (Process Hydration Pressure)

در این روش آهک فعال و آب در فشار بخار ۱۰ atm و دمای حدود ۱۸۰ درجه سانتی گراد باهم واکنش می دهند.
محصول نهایی خشک و آسیا می شود و با کلاسیفایر هوایی دانه بندی می شود.
محصول این روش به آهک هیدراته نوع S معروف است.

ج) هیدراته کردن آهک به روش ترکشی (Slaking)

در این فرآیند بسته به مقدار آب و آهک دمای واکنش تنظیم می شود.
این دما معمولا کم تر از حدود ۹۰ درجه سانتی گراد می باشد .
کاهش دمای واکنش، دانه بندی آهک هیدراته محصول افزایش و سرعت واکنش و ویسکوزیته آن کاهش می یابد.
برای تولید PCC معمولا از این روش استفاده می کنند. ذرات ناخالص را با سرند و یا به وسیله ته نشینی از آهک هیدراته که به صورت سوسپانسیون در آب می باشد، جدا می کنند تا ذرات شن و درشت وارد مرحله کربناسیون نشود.

[aparat id=”JDUQm”]

کربناته کردن (Carbonation)

مهم ترین قسمت تولید کربنات کلسیم رسوبی (PCC ) که در آن واکنش زیر در حضور آب صورت می گیرد، در راکتوری به نام کربناتور انجام می شود.

Ca(oh)2 + Co2 ==> CaCo3 + H2o

گاز CO2 را می توان از واحد کلسیناسیون دریافت کرد.
در این راکتور که مجهز به همزن می باشد، گاز CO2 به صورت حباب به داخل کربناتور فرستاده می شود
و با آهک هیدراته که به صورت سوسپانسیون می باشد واکنش می دهد.
در طول واکنش PH از حالت بازی (۱۳≈ ) به PH خنثی (۸ -۷ )  می رسد.
لذا کنترل PH برای آگاهی از پیشرفت واکنش لازم می باشد.
اندازه دانه های محصول که به صورت کریستال های کلسیت یا آراگونیت هستند، به وسیله دمای واکنش، غلظت مواد و سرعت واکنش کنترل می شود .

خشک و آسیا کردن

در این مرحله کربنات کلسیم رسوب کرده در راکتور، فیلتر و خشک می شود
بعد از خشک کردن، محصول را آسیا می کنند تا دانه هایی که در مرحله خشک کردن آگلومره شده اند از هم جدا شود سپس محصول بسته بندی شده و به بازار عرضه می گردد.

بررسی های مختلف برای رسیدن به درجه خلوص بالاتر

بررسی تغییرات غلظت شیر آهک:

مطالعات نشان داده است که در غلظت های کم کربنات کلسیم با میانگین قطر ذره کم تر و خلوص بهتر به دست می آید.
ولی کار کردن با این غلظت ها در مقیاس بالاتر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
در غلظت های بالاتر به جهت تراکم زیاد هیدروکسید کلسیم در حلال آن و همچنین نفوذ ناپذیر بودن گاز دی اکسید کربن در میان یون های هیدروکسید کلسیم
سبب تولید محصولات با خلوص کم تر می شود بنابراین در از لحاظ فنی و اقتصادی در مقیاس بالاتر، شرایط بهینه برای شیر آهک؛ غلظت ۲۰ % می باشد.

بررسی تغییرات دما:

مطالعات نشان داده است که میزان حلالیت گاز دی اکسید کربن در آب در دماهای کم تر بیشتر است
ولی در دمای صفر درجه به جهت اینکه شیر آهک دارای یک حالت نیمه جامد می باشد سبب نفوذ ناپذیری گاز دی اکسید کربن می شود.
بنابراین بهترین شرایط دمایی برای به دست آوردن کربنات کلسیمی با خلوص بالا، محدوده دمایی ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد.

بررسی تغییرات فشار:

در صنعت بالا بردن فشار نسبت به کاهش دما مقرون به صرفه به نظر می رسد
بنابراین در شرایط دمایی بالا می توان واکنش را تحت فشار بالا انجام داد و به محصولاتی با خلوص زیاد دست یافت .

استفاده از ساکاروز به عنوان یک عامل پخش کننده:

به افزودنی های زیادی در منابع به عنوان عامل پراکنده کننده جهت دسترسی به محصولاتی با میانگین قطر ذره کوچک تر و خلوص بالاتر همراه با حذف ناخالصی ها اشاره شده که در بیشتر آن ها از ساکاروز و استر اسید های چرب آن استفاده شده است.
ساکاروز یا α–D –گلوکوپیرانوزیل – β–D –فراکتو فورانوزید همان طور که ساختمان آن در شکل زیر نشان داده شده، یک دی ساکارید است که از D –گلوکوزیل و D –فراکتوزیل تشکیل شده است. حلالیت آن در آب در حدود ۲٫۷ گرم بر یک گرم آب در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد است.

ساختمان ساکاروز
ساختمان ساکاروز

در صورت احداث واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی و جایگزینی آن به جای پودر میکرونیزه کربنات کلسیم
در محصولاتی از قبیل صنایع کاغذ سازی و لاستیک سازی شاهد بهبود کیفیت بسیار فاحش در این محصولات خواهیم بود.
بدلیل مواد اولیه ارزان قیمت ، تولید این ماده در ایران از ارزش افزوده بسیار خوبی برخوردار است .
و امکان صادرات محصول تولیدی وجود دارد .

[aparat id=”IQ9FB”]

فرآیند تولید محصول کربنات کلسیم رسوبی

چهار روش برای تولید کربنات کلسیم شیمیایی رسوبی :

الف) روش اثر هیدروکسید کلسیم بر بی کربنات سدیم

Ca(OH)2 + Na2CO3 ==>CaCO3 + 2 NaOH

در این روش در محصولات، سود همراه کربنات کلسیم وجود دارد .
خالص سازی محصول هزینه زیادی در بر خواهد داشت.

ب) اثر کلرور آمونیوم بر هیدروکسید کلسیم و سپس واکنش کربنات سدیم با کلرور کلسیم حاصل از واکنش:

Ca(OH)2 + 2 NH4CL ==> CaCL2 + 2 NH3 + 2 H20

CaCL2 + Na2CO3 ==> CaCO3 + 2 NaCL

در این شیوه نیز به همراه تولید کربنات کلسیم موادی مانند کلرور کلسیم، آمونیاک و کلرور سدیم ایجاد می شود.
مواد اولیه عمل نکرده مانند کلرور آمونیوم و کربنات سدیم نیز همراه محصول اصلی وجود دارد.
تخلیص PCC از سایر مواد در این شیوه بسیار پر هزینه و گران تر از روش اول است.

ج) اثر کربنات آمونیوم بر نیترات کلسیم :

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 ==> CaCO3 + 2 NH4NO3

در این شیوه نیز مانند روش الف، هزینه خالص سازی و جداسازی PCC پر هزینه است.

د) اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز CO2:

Ca(oh)2 + Co2 ==> CaCo3 + H2o

 سه روش اول به علت ایجاد محصولات جانبی که هزینه های جداسازی را افزایش می دهد،
نسبت به روش چهارم گران تر هستند .
چهارمین روش در دنیا به عنوان روش برتر شناخته شده و غالب کارخانه ها از این روش استفاده می کنند.
روش چهارم به شیوه کربناسیون (Carbonation)  معروف است که در آن ذرات هم اندازه و متحد الشکل با درجه خلوص بالا تولید می شود.

تولید کربنات کلسیم صنعتی

تولید کربنات کلسیم صنعتی

به منظور تولید کربنات کلسیم صنعتی ، بهترین سنگ کربنات کلسیم خالص از کوه های الیگودرز به محل کارخانه انتقال یافته و با تجهیزات پیشرفته مورد خردایش قرار می گیرد. همچنین برای تولید کربنات کلسیم صنعتی سفید و خالص می بایست آخرین تجهیزات و ماشین آلات روز دنیا به کار گرفته شود تا پودر یکدست و خالص تولید شود.

شما می توانید از طریق این سایت بهترین نوع پودر کربنات کلسیم صنعتی را ثبت سفارش و خریداری نمائید.
ارسال بار به سراسر کشور در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می پذیرد .

 

گروه صنعتی کارخانجات آروشا

جهت خرید  این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

راه های ارتباطی:

حقوردی   09134422983 

دفتری      09134432591

تلفن ثابت 02538208131

تلفن ثابت 02591015645

اینستاگرام  Powdrsang@

تلگرام          Powder20@

 

محصولات

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس بگیرید