یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱

خرید اخرا گل ماشی درجه یک

خرید اخرا گل ماشی درجه یک برای بسیاری از صنایع، مخصوصا صنعت رنگ از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. اخرا گل ماشی، نوعی خاک اخرا محسوب می شود که رنگ آن نزدیک به زرد []
Call Now Buttonتماس با دفتر فروش