انواع کربنات کلسیم کارخانه پودر کربنات کلسیم

عناوین این مطلب...

انواع کربنات ها۱ -گروه کلسیت ( هگزاگونال)۱-۱ کلسیت (CaCO3)۲-۱ منیزیت  (MgCO3)۳-۱  سیدریت (FeCO3)۴-۱ رودو کروزیت (MnCO3)۵-۱ اسمیت زونیت (ZnCO3)۲ – گروه آراگونیت۱-۲ آراگونیت (CaCO3)۲-۲ وتریت (BaCO3)۳-۲ استرونسیانیت (SrCO3)۴-۲ سروزیت (PbCO3)۳ – گروه دولومیت۳-۱ دولومیت CaMg(CO3)2۳-۲ آنکریت CaFe(CO3)2انواع کربنات کلسیم کارخانه پودر سنگچگونه محصول مورد نظر خود را سفارش دهیم ؟
کارخانه تولید انواع کربنات کلسیم

انواع کربنات کلسیم کارخانه پودر کربنات کلسیم آروشا در حال حاضر تولید و به سراسر کشور ارسال می گردد . مشتریان محترم متقاضی کربنات کلسیم برای مصارف صنعتی و تجاری با کارشناسان فروش آروشا تماس حاصل نمایند .

کارخانه تولید انواع کربنات کلسیم

آهک و دولومیت گروهی از کانی های کربناته می باشند، سنگ های کربناته از رسوبات عادی دریایی به شمار می روند، در تشکیل سنگ های کربناته فرآیند های بیولوژیکی و شیمیایی تاثیر گذار هستند، این گونه سنگ ها در مناطقی که آب دارای گرمای مناسب و فاقد ذرات ریز تخریبی است تشکیل می شوند.

ویژگی های عمومی کربناتها:
۱- کربنات ها گروهی از کانی ها هستند که در ترکیب آنها مجموعه آنیونی ۲- ^ CO3 وجود دارد.
۲- مجموعه آنیونی ۲- ^ CO3 ساختمان مثلثی دارد بطوری که اکسیژن در گوشه ها و اتم کربن در مرکز آن قرار دارد.
۳- کربناتها در مجاورت اسید ها می جوشند.

  کربنات کلسیم مخصوص تولید مخازن و بطری های پلیمری

انواع کربنات ها

۱ -گروه کلسیت ( هگزاگونال)

ویژگی گروه کلسیت
– ساختمان آن ها شبیه نمک طعام است و در آن گروه های CO3 به جای کلر و اتم کلسیم به جای سدیم می نشیند.
– ساختمان مثلثی CO3 سبب ایجاد ساختمان رمبوهدری و رخ کامل رمبوهدری شده است.
– کلسیم دارای عدد هم آرائی ۶ است.

۱-۱ کلسیت (CaCO3)

سیستم تبلور : تری گونال – هگزا گونال
شکل بلوری : توده های بلوری دانه ریز تا درشت متراکم استالاگتیتی
رنگ ( و رنگ خاکه ) : بیرنگ تا سفید ، قهوه ای تا سیاه
جلا : شیشه ای تا خاکی
رخ و شکستگی : کامل
سختی : ۳
وزن مخصوص : ۱۷/۲
محیط تشکیل : سنگ های رسوبی ، آذرین ، دگرگونی هیدرو ترمال…

۲-۱ منیزیت  (MgCO3)

سیستم تبلور : تری گونال – هگزا گونال
شکل بلوری : بلور های رمبوهدری ، توده های دانه ریز و درشت
رنگ ( و رنگ خاکه ) : سفید ، خاکستری ، قهوه ای ، زرد
جلا : شیشه ای تا خاکی
رخ و شکستگی : کامل
سختی : ۴/۵ – ۳/۵
وزن مخصوص : ۳/۲ – ۳
محیط تشکیل : رسوبی ، دگرسانی سنگ های منیزیم دار ( سرپانتین پریدوتیت)
مورد مصرف : تولید اکسید منیزیم ، آجرهای نسوز منیزیتی.

۳-۱  سیدریت (FeCO3)

سیستم تبلور : تری گونال – هگزا گونال
شکل بلوری : بلورهای رمبوهدری ، کنکرسیون ، تجمع ریز دانه
رنگ (و رنگ خاکه ) : قهوه ای روشن تا تیره
جلا : شیشه ای
رخ و شکستگی : کامل
سختی : ۴/۲۵ – ۳/۱۵
وزن مخصوص : ۶۶/۳
محیط تشکیل : جانشینی ، رگه ای ، همراه با سنگ های رسی ، درون شیل ها
موارد مصرف : سنگ معدن کم اهمیت آهن

۴-۱ رودو کروزیت (MnCO3)

سیستم تبلور : تری گونال – هگزا گونال
شکل بلوری : توده های دانه ریز و یا رخ پذیر ، گاهی بلورهای رمبوهدری
رنگ ( رنگ خاکه ) : قرمز ، صورتی و قهوه ای
جلا : شیشه ای کامل
رخ و شکستگی : کامل
سختی : ۴ – ۳/۵
وزن مخصوص : ۳/۱ – ۳/۵
محیط تشکیل : رگه ای هیدرو ترمال
موارد مصرف : سنگ معدن کم اهمیت منگنز

۵-۱ اسمیت زونیت (ZnCO3)

سیستم تبلور : تری گونال – هگزا گونال
شکل بلوری : کلیه ای ، استالاگتیتی و پوششی ،بلورین و گاهی رمبو هدری
رنگ (رنگ خاکه ) : بیرنگ ، سفید و سبز
جلا : شیشه ای
رخ و شکستگی : کامل
سختی : ۴/۵- ۴
وزن مخصوص :  ۴/۴۵ – ۴/۳
محیط تشکیل : برونزاد ، همراه با نهشته های روی ، در سنگ های آهکی
موارد مصرف :سنگ معدن روی

  کارخانه تولید بهترین کلسیم کربنات در سلفچگان

۲ – گروه آراگونیت

ویژگی های گروه آراگونیت
– سیستم تبلور ارتورو مبیک است.
– کلسیم دارای عدد هم آرائی ۶ است.
– ماکل هگزا گونالی دروغین

۱-۲ آراگونیت (CaCO3)

سیستم تبلور : ارتورمبیک
شکل بلوری : سوزنی ، تجمع شعاعی ، صفحه ای ، دوقلویی رنگ
رنگ  : بیرنگ ، سفید و زرد کم رنگ
جلا : شیشه ای
ماکل : حلقوی و هگزا گونال کاذب
رخ و شکستگی : مشخص
سختی : ۴ – ۳/۵
وزن مخصوص : ۶۵/۲
محیط تشکیل : نهشته های سطحی ، چشمه های آب گرم و صدف نرم تنان …

۲-۲ وتریت (BaCO3)

سیستم تبلور : ارتورمبیک
شکل بلوری : کلیه ای ، ستونی و دانه ای
رنگ  : بیرنگ و سفید خاکستری
جلا : شیشه ای
ماکل : حلقوی و هگزا گونال کاذب
رخ و شکستگی : مشخص
سختی : ۳/۵
وزن مخصوص : ۳/۴
محیط تشکیل : رگه های هیدرو ترمال
موارد مصرف : سنگ معدن کم اهمیت باریم

۳-۲ استرونسیانیت (SrCO3)

سیستم تبلور : ارتورمبیک
شکل بلوری : سوزنی ، شعاعی و دانه ای
رنگ  : سبز ، سفید خاکستری
جلا : شیشه ای
ماکل : حلقوی و هگزا گونال کاذب
رخ و شکستگی : خوب
سختی : ۴ – ۳/۵
وزن مخصوص :۱/۳
محیط تشکیل : رگه های هیدرو ترمال
موارد مصرف : سنگ معدن استرونسیوم ( آتشباری و گلوله های منور)

۴-۲ سروزیت (PbCO3)

سیستم تبلور: ارتورمبیک
شکل بلوری : صفحه ای ، شبکه ای ، دانه ای ،رس های متراکم و خاکی
رنگ  : بیرنگ ، سفید و خاکستری
جلا : الماسی
ماکل : حلقوی ، هگزا گونال کاذب
رخ و شکستگی : رخ خوب
۳/۵ – ۳ : سختی
وزن مخصوص : ۵/۶
محیط تشکیل : کانی برونزاد سرب
موارد مصرف : سنگ معدن مهم سرب

  تولید کننده پودر کربنات کلسیم پوشش دار

۳ – گروه دولومیت

ویژگی گروه دولومیت
– ساختمان شبیه کلسیت است.
– اتم های منیزیم و کلسیم در لایه هایی به تناوب قرار دارند.

۳-۱ دولومیت CaMg(CO3)2

سیستم تبلور: تری گونال – رمبو هدرال
شکل بلوری : رمبوهدری ، دانه ای ، توده ای رخ پذیر و دانه ریز متراکم
رنگ  : بیرنگ ، سفید خاکستری
جلا : شیشه ای
رخ و شکستگی : رخ کامل
سختی : ۴ – ۳/۵
وزن مخصوص : ۵۵/۲
محیط تشکیل : رسوبی ، دگرگونی ، رگه های هیدرو ترمال
موارد مصرف : سنگ ساختمانی و سنگ نما ، تولید سیمان و تولید منیزیم…

۳-۲ آنکریت CaFe(CO3)2

سیستم تبلور : تری گونال – رمبوهدرال
شکل بلوری : رمبوهدری ، دانه ای ، توده ای ، رخ پذیر ، دانه ریز و متراکم
رنگ : سفید مایل به زرد قهوه ای
جلا : شیشه ای
رخ و شکستگی : رخ کامل
سختی : ۴ – ۳/۵
وزن مخصوص : ۳
محیط تشکیل : رسوبی دگرگونی ، رگه های هیدرو ترمال …
موارد مصرف : سنگ ساختمانی و سنگ نما…

[ads1]

انواع کربنات کلسیم کارخانه پودر سنگ

مجموعه کارخانجات تولید پودر سنگ آروشا بعنوان بزرگترین بازار تولید و فروش انواع کربنات کلسیم در سطح کشور در حال فعالیت می باشد . انواع کربنات کلسیم برای مصارف گوناگون : صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، ساختمانی ، دام طیور و ….در کارخانه پودر کربنات کلسیم تولید و به بازار عرضه می گردد .

چگونه محصول مورد نظر خود را سفارش دهیم ؟

جهت سفارش و خرید انواع پودر سنگ مورد نیاز، با کارشناسان فروش گروه صنعتی آروشا تماس حاصل فرمائید .

 

گروه صنعتی کارخانجات آروشا

جهت خرید  این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

راه های ارتباطی:

حقوردی   09134422983 

دفتری      09134432591

تلفن ثابت 02538208131

تلفن ثابت 02591015645

اینستاگرام  Powdrsang@

تلگرام          Powder20@

 

محصولات

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس بگیرید