تهران ، تجریش ، خیابان ولیعصر ، تقاطع میرشریفی و سالار