درباره ما

بزرگترین تولیدکننده پودرهای معدنی

با بیش از 11 خط تولید مکانیزه به روز دنیا و بیش از 200 نفر پرسنل شاغل و تناژ تولید بیش از 6000 تن در ماه با تمام توان به صحنه تولید فرآورده های معدنی روی آورده ایم تا به دنیا ثابت نمائیم کشور ایران تک محصول و وابسته به نفت و گاز نیست و در زمینه تولیدات معدنی رتبه نخست جهان را دارا می باشد.

آنچه ما انجام می دهیم

برداشت بهترین و خالص ترین مواد اولیه معدنی از معادن اختصاصی و فرآوری این مواد در مجهزترین خطوط تولید و ارائه محصول با کیفیت صادراتی به بازار خلاصه فعالیت ما می باشد.
بیش از 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز از معادن بکر و اختصاصی در اختیار مجموعه برداشت می گردد.
بهره مندی مجموعه صنعتی آروشا از خطوط تولید پیشرفته ضامن ارائه محصول در تراز استانداردهای اروپا می باشد.
مهندسین ماهر و پرسنل حرفه ای مجموعه آروشا برای ارائه محصول در تراز رقابت با تولیدکنندگان بین المللی توانمندی کسب کرده اند.

آروشاپودر ، نخستین در فرآورده های معدنی